The Bright Business Suite

AtemisCloud features, insights and business strategies.


7 benefits of the business suite for your fitness center

AtemisCloud fitness and sport centers solution You probably know how the journey to acquire and retain the customer goes: a suspect got to know about you through social media, marketing campaign, or just heard about you from someone else. Then they will have a free trial at your gym, ask for consulting and book a package. Finally, they always expect the best customer care and service from you. Only by meeting their needs you will be able to retain them. The process is applied for fitness centers and service providers competing hardly with each others. The solution is having a good organization, digital processes to attract and retain better customers. [More]

10 benefits to get an event management solution in the Cloud

Event Management solution To manage your events and the hostesses who will participate in them, numerous companies still use excel or paper forms. They manually created events with all the data and registered attendees with it. Now, it’s 1 week before the event and they want to send the reminder/confirmation email to those hostesses and invitees. They need to rewrite an email from a template, then gather all the emails addresses, send the messages and waiting for the hostess’s / invitees’ confirmation. This process keeps on repeating mechanically for every event they have to manage.From the moment you start publicizing it, to the registration process, your communication, the event content, the delivery, the afterward management all the contacts should follow a clear process including all stake holders. That’s where a software specialist comes in. Spare time, spare money and have fun. [More]

Phương pháp để email vượt qua được bộ lọc thư rác

Improve your email delivery Tiếp thị qua email là một phương thức rất hiệu quả 93% các nhà tiếp thị B2B dựa vào email để gửi nội dung tiếp thị và 59% phát biểu rằng tiếp thị qua email mang lại cho họ ROI lớn nhất. Những gì đã thay đổi trong những năm qua là cách các bộ lọc email phân tích và từ chối thư đến.Bạn đã từng cẩn thận tinh chỉnh chiến dịch gửi email của mình để cuối cùng lại hạ cánh trong các mục thư rác hết lần này đến lần khác chưa? Nếu vậy, vấn đề rất có thể nằm ở tin nhắn, hoặc chiến lược gửi email của bạn. Mục tiêu của việc tạo một thông điệp hoặc gửi thư hàng loạt là để tăng phạm vi tiếp cận của bạn. [More]

Tại sao các doanh nghiệp bán lẻ thật sự cần một chương trình ưu đãi ngay bây giờ?

CRM for Loyalty

Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt và các doanh nghiệp bán lẻ trở nên khó khăn hơn trong việc thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm hay dịch vụ của mình. Nếu bạn thực sự nghiêm túc trong việc giành lấy khách hàng mới và bạn muốn đánh bại đối thủ của mình, bạn nên nhận ra rằng đã đến lúc cần phải đáp lại cộng đồng và những người đã không ngừng mua hàng hóa, dịch vụ của bạn. Hãy cho họ thấy sự trân trọng của bạn đối với lòng trung thành mà họ đã dành cho doanh nghiệp. [More]

AtemisCloud reaches 500 features available for all customers

Business Bricks Builders After 20 years of development, Atemis team revealed the 500th feature of the solution. From the first beginning, the aim of Atemis was to factorize its code, it's DNA, to be light. Before it's Business School, Ben, AtemisCloud founder, studied mathematics. He always applied the Euler's factorization method as a rule to his life and to the Atemis architecture. 3B: Business Bricks Builders. Each AtemisCloud feature is a brick, a cubic stone which can be assembled to others to build the unique wall or cathedral that the customer needs. [More]

AtemisCloud đạt đến tính năng thứ 500 cho mọi khách hàng

Business Bricks Builders Trong thời gian đầu, mục đích chính của Atemis là công nghiệp hóa những đoạn code, đó là mã DNA của Atemis, hình dung một cách nhẹ nhàng. Ben, người sáng lập AtemisCloud, đã học toán trước khi học về kinh doanh. Ông luôn ứng dụng phương pháp Euler's như kim chỉ nam cho cuộc đời mình cũng như cấu trúc của pha Atemis. Kinh doanh cũng như việc làm của những thợ xây tường gạch. Mỗi tính năng của AtemisCloud là một viên gạch, một khối đá nhỏ có thể liên kết với nhau để tạo nên những bức tường gạch độc đáo hoặc những lâu đài cũng như phần mềm có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. [More]

The benefits of team engagement applications

The benefits of team engagement applications The success of a company depends on people. We used to say that a good project in the hands of a bad team brings bad results, a bad project in the hands of a good team will bring good results. Thus, after recruiting the dream team, your company needs to make sure that this team dreams. Dreaming means here to keep being satisfied, considered, engaged and happy. Through team engagement SaaS, you are now able to appraise the satisfaction of your teams, like you can do it for your customers. After the CRM (Customer Relationship Management), your company can evolve with an ERM (Employees Relationship Management). Outside of the legacy HR solutions managing the HR quantitative data, the team engagement is here to gather the qualitative data. It can act as an "Employees Happiness Score" that you capture regularly, control and improve. [More]

For the year of the Pig: the Pig dashboard 🐷

Pig Dashboard Happy Lunar New Year! This year we are celebrating the year of the earth pig. Do you know how important pig is in Vietnam? Vietnam is the world Champion by growth rate! Vietnamese pig production increase by 150% in 18 years !! [More]

The benefits of Cloud HR solution

HR Cloud solution Human Resource (HR) management has moved on from traditional pen-and-paper systems to cloud based software solutions that make the HR management process seamless. An online solution provides more reliable and strategic methods that enable organizations to further enhance their work processes and harmonize their business management. The ground reality is that organizations that are making use of cloud HR technologies are quickly gaining increased productivity. In addition, they are also gaining cost advantages over organizations still using manual processes and outdated technology. A cloud solution contributes towards creating a 360° view of the entire workforce for all organizations even those which are spread across different locations. Cloud applications allow minimal cost of operations and ownership and are free from regular software upgrades. [More]

Những lợi ích của Phương Pháp Quản Lý Nhân Sự sử dụng điện toán Đám Mây

HR management solution Quản lý nhân sự (HR) đã chuyển mình từ sử dụng giấy trắng mực đen sang sử dụng các phương pháp chạy trên nền điện toán đám mây, điều đó đã làm quá trình quản lý trở nên liền mạch. Một phương pháp online sẽ cung cấp những phương thức đáng tin cậy và mang tính chiến lược hơn giúp doanh nghiệp của bạn tối ưu hóa được quá trình làm việc và khiến chúng trở nên hài hòa với nhau cũng như với toàn bộ hệ thống quản lý doanh nghiệp. Sự thật thực tế đó là một doanh nghiệp đang sử dụng hệ thống HR đám mây sẽ nhanh chóng tăng năng suất hoạt động. Hơn thế nữa, họ còn giảm được chi phí so với các doanh nghiệp vẫn đang sử dụng những phương pháp thủ công và lạc hậu. Một phương pháp đám mây cung cấp một cái nhin 360° về toàn bộ nguồn nhân lực của tất cả các doanh nghiệp cho dù họ có nằm ở nhiều khu vực hay nhiều nước khác nhau. Ứng dụng đám mây cho phép giảm thiểu chi phí hoạt động của chủ doanh nghiệp và dễ dàng để có thể nâng cấp. [More]