The Bright Business Suite

AtemisCloud features, insights and business strategies.


AtemisCloud: A customizable solution for the “Health” value chain

AtemisCloud is the ideal tool for all companies, regardless of size or sector. A solution that manages all aspects of the company's life: CRM, Administration, Projects, Finance, HR. A unique platform, flexible and above all totally customizable. [Plus]

Tối ưu hóa toàn diện để trở thành nhà lãnh đạo!

Một khi các đối tượng mục tiêu được xác định, sẽ phát hành những phiếu mua hàng khuyến mãi cho các sản phẩm có lượng tiêu thụ chậm, lựa chọn địa điểm và thời gian thích hợp để có hiệu qủa tuyệt đối. Nhờ vậy, doanh nghiệp của bạn vừa hạn chế tồn đọng hàng hóa vừa tăng thêm nhu cầu cho khách hàng. Chiến lược này tối ưu hóa hệ thống quản lý hàng tồn kho và tạo mối quan hệ khách hàng. [Plus]

AUCHAN quyết định “càn quét” thị trường Việt Nam cùng Atemiscloud

Bằng cách kết hợp các dữ liệu đã thu thập, các mô-đun của Atemiscloud có thể đo lường lại các đề xuất tiếp thị của họ dựa trên các nhóm khách hàng tương tự hoặc các báo cáo và phân tích từ các chiến dịch quảng cáo trước đó. Do đó, chiến lược tiếp thị tự động được tinh chế để phát huy hiệu quả. Cơ hội ở thị trường Việt Nam là rất lớn cho Auchan nhưng tính cạnh tranh cũng rất mạnh. Auchan muốn đạt được những bước tiến nhanh chóng và hiệu quả và dựa vào Atemis để được hưởng lợi từ một giải pháp tiếp thị phù hợp để tăng sự hiện diện của thương hiệu tập đoàn bán lẻ hàng đầu tại Pháp trong thị trường Việt Nam. [Plus]

How to simplify your recruitment process

The HR team spend a long time until they find the appropriate candidates. This time-wasting process is the big motivation for every company to use CRM. Their main goal is to cut off the time spending and to make it more effective.There is a common misconception that CRM is specialized for sales teams. CRM nowadays covers almost every aspects of your business. HR is not an exception.There is a common misconception that CRM is specialized for sales teams. CRM nowadays covers almost every aspects of your business. HR is not an exception. AtemisCloudhelps you from very first step. Set up your job offers and put them on your company’s website or sites partners of recruitment. [Plus]

Since 1998, Atemis provides CRM full Web

A first interview from september 2000, after the launch of the first subsidiary in Poland from the French Chamber of Commerce in Poland. In 2000, our main activities in Poland included: - Development of e-Business solutions - Management of market places and social networks - Business development of Intranet, CRM and Call Center solutions - Outsourcing of IT development for foreign companies [Plus]