The Bright Business Suite

AtemisCloud features, insights and business strategies.


Giải pháp chứa đựng trí tuệ con người

Giải pháp chứa đựng trí tuệ con người Bản chất của hệ thống thông tin của bạn là mang lại cho bạn thêm nhiều giá trị gia tăng. Phần mềm quản lý giúp bạn thực hiện nhiệm vụ tự động và tăng tốc trong công việc. Bạn có thể quản lý việc xác nhận các ứng viên một cách dễ dàng, nhiều đơn hàng hơn, bán hàng tốt hơn cùng một lúc, với nhiều niềm vui hơn so với khi làm việc bằng các tập tin excel.Khi Vietnamworks, JobsMonster tạo ra lợi nhuận từ phạm vi trực tuyến và các chiến dịch SEO của họ, bạn cần phải phát triển doanh nghiệp của bạn về việc tạo ra các giá trị khác. [More]

A solution to be more human.

A solution to be more human. AtemisCloud has a long experience in Human Resources Management. The first AtemisCloud project in 1999 was Holidays Management for the Bank Credit Lyonnais. Basically it includes the employees’ management. Then AtemisCloud expanded its features with the recruitment applications for Carrefour Poland. For each new hypermarket opened, Carrefour received 10.000 CV in a week. The new application was designed to make the process fluent and structured with a dedicated workflow. In 2003, AtemisCloud build its first service ERP for Recruitment and Temporary Jobs companies for an ex-director of Adecco. The solution includes all modules from the CRM, Marketing, Documents, Job offers, Candidates Management, Contracts, extranets for clients and candidates, up to the invoices and payrolls. With a complete solution, AtemisCloud got now customers on HR management all over the world. [More]