The Bright Business Suite

AtemisCloud features, insights and business strategies.


Marketing thành công với Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo sẽ mang lại nhiều lợi ích nếu khai thác tốt , tạo ra sự khác biệt trong các chiến lược Marketing của bạn bằng cách đưa ra các giải pháp chính xác, được cá nhân hóa và tự động hoàn chỉnh để hiểu rõ hơn và theo dõi cẩn thận trong quá trình vận hành. Với ba giá trị mà chúng tôi đã gửi gắm đến bạn, Atemis tự tin sẽ mang trí tuệ nhân tạo - hệ thống quản lý khách hàng thông minh đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại hình doanh nghiệp. Chúng tôi hiểu bạn cần gì, bạn sẽ có tất cả chỉ sau một cú CLICK TẠI ĐÂY. [Plus]

Managing vacations schedule: easy with AtemisCloud!

Companies face a quite similar issue with employees’ vacations. Who can be on holidays when, without putting the company in a difficult position? Your two technicians can’t be absent on the same weeks. What if you have technical issues and no one is there? If you have 2 or 3 or even 10 persons, it is easy to manage everyone’s vacations. But what about 100 employees? How do the HR persons remember everything? [Plus]