The Bright Business Suite

AtemisCloud features, insights and business strategies.


Tối ưu hóa toàn diện để trở thành nhà lãnh đạo!

Một khi các đối tượng mục tiêu được xác định, sẽ phát hành những phiếu mua hàng khuyến mãi cho các sản phẩm có lượng tiêu thụ chậm, lựa chọn địa điểm và thời gian thích hợp để có hiệu qủa tuyệt đối. Nhờ vậy, doanh nghiệp của bạn vừa hạn chế tồn đọng hàng hóa vừa tăng thêm nhu cầu cho khách hàng. Chiến lược này tối ưu hóa hệ thống quản lý hàng tồn kho và tạo mối quan hệ khách hàng. [Plus]

Quản lý hàng tồn kho

AtemisCloud phù hợp với các dự đoán trong thời gian thực tế. Kết nối với mô-đun CRM cho phép bạn biết được ý định mua hàng của khách hàng trung thành cho từng thời điểm mua bán. Ứng dụng giúp bạn quản lý việc mua hàng của mình trong tương lai dễ dàng hơn và theo đúng chu kỳ. Bạn kiểm soát được các chuỗi giá trị , từ việc mua hàng đến việc dự báo doanh số bán hàng. [Plus]

Hãy gửi dữ liệu của bạn lên Cloud !

Để tạo ra một môi trường học tập và làm việc hiệu quả hơn nếu trao quyền quản lý cho team của bạn. Giải Cloud cho phép bạn hợp lý hoá toàn bộ quá trình mua - bán và để quản lý cửa hàng chặt chẻ hơn. AtemisCloud cung cấp cho bạn một công cụ đơn giản, nhanh gọn và rẻ tiền (chỉ 10$ / tháng), hoàn toàn thích nghi với các cửa hàng tiện lợi. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ ngày càng phát triển, ngày càng tiến xa hơn với những mục tiêu lớn và AtemisCloud sẽ luôn bên cạnh bạn. [Plus]

The 3 assets about AI for a successful Marketing Strategy

The advantages of artificial intelligence, if well exploited, can clearly make a difference in your marketing campaigns by proposing precise, personalized and fully automated solutions for an understanding and a careful follow-up of the ridership process. [Plus]

Marketing thành công với Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo sẽ mang lại nhiều lợi ích nếu khai thác tốt , tạo ra sự khác biệt trong các chiến lược Marketing của bạn bằng cách đưa ra các giải pháp chính xác, được cá nhân hóa và tự động hoàn chỉnh để hiểu rõ hơn và theo dõi cẩn thận trong quá trình vận hành. Với ba giá trị mà chúng tôi đã gửi gắm đến bạn, Atemis tự tin sẽ mang trí tuệ nhân tạo - hệ thống quản lý khách hàng thông minh đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại hình doanh nghiệp. Chúng tôi hiểu bạn cần gì, bạn sẽ có tất cả chỉ sau một cú CLICK TẠI ĐÂY. [Plus]

Managing vacations schedule: easy with AtemisCloud!

Companies face a quite similar issue with employees’ vacations. Who can be on holidays when, without putting the company in a difficult position? Your two technicians can’t be absent on the same weeks. What if you have technical issues and no one is there? If you have 2 or 3 or even 10 persons, it is easy to manage everyone’s vacations. But what about 100 employees? How do the HR persons remember everything? [Plus]

How to simplify your recruitment process

The HR team spend a long time until they find the appropriate candidates. This time-wasting process is the big motivation for every company to use CRM. Their main goal is to cut off the time spending and to make it more effective.There is a common misconception that CRM is specialized for sales teams. CRM nowadays covers almost every aspects of your business. HR is not an exception.There is a common misconception that CRM is specialized for sales teams. CRM nowadays covers almost every aspects of your business. HR is not an exception. AtemisCloudhelps you from very first step. Set up your job offers and put them on your company’s website or sites partners of recruitment. [Plus]

Training: How to make your employees more efficient

When I come back to my parents’ place, I sometimes have a quick look at our photo albums. Once, I discovered I had a quite similar photo as the one above. I was about 5 years old. At that time, I didn’t use any smartphone but a computer. And it was a huge machine with a screen like a big box. I was playing on a computer game installed on a CD-ROM. I was really surprised that I could already use a computer at that age! That is how I realized... [Plus]

Manage your company like a Formula 1

Thanks to the new technologies, you can collect all information about your company. With the right KPI and dashboards in real time, you know how to drive efficiently your team and your company. Stay on the track, beat your competitors one after the other, and finish the race on the Pole Position. Your information system is the neuronal network of your company. It's your competitive advantage. Invest and be the Best. [Plus]