The Bright Business Suite

AtemisCloud features, insights and business strategies.

Giải pháp quản lý hóa đơn hiệu quả và đơn giản của AtemisCloud

 

Nền tảng AtemisCloud cho phép bạn và doanh nghiệp lập hóa đơn trực tuyến trên điện toán đám mây một cách đơn giản và thực tế. Giải pháp này giúp cái thiện hiệu suất công việc trong doanh nghiệp một cách đáng kể.

Kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu

Với AtemisCloud, tính năng quản lý hóa đơn không yêu cầu cấu hình và sửa đổi tệp tin; module này được tích hợp trực tiếp trong giải pháp của bạn. Phần mềm AtemisCloud có khả năng khai thác toàn bộ dữ liệu trong cơ sở của bạn, cho phép bạn theo dõi 360 độ về khách hàng và các hóa đơn được tạo. Trường hợp khách hàng chưa thanh toán? Bạn sẽ hệ thống thông báo một cách tự động.

Tùy chỉnh công cụ quản lý tài chính của bạn

AtemisCloud cung cấp một giải pháo quản lý tài chính tập trung cho dữ liệu kinh doanh của bạn. Độ tuổi trung bình, Hóa đơn chưa thanh toán, Thời gian thu hồi tiền hàng tồn động (Days Sales Outstanding), Khách hàng tốt, Khách hàng không đáng tin…hệ thống sẽ trình bày tất cả các yếu tố doanh nghiệp cần để theo dõi các hoạt động thương mại cũng tài chính.

Hình thành một chiến lược hành động cụ thể dựa trên thói quen thanh toán của khách hàng, nuôi dưỡng mối quan hệ với các đối tác tốt và nâng cao chất lượng dịch vụ/hàng hóa. Bạn hoàn toàn có thể khởi tạo những nhóm khách hàng mới để kịp thời có những thay đổi thích hợp cho doanh nghiệp. Các tính năng marketing có thể được áp dụng hiệu quả cùng với giải pháp tài chính này. Tất cả những tính năng này chỉ mất 1 cú click để sẵn sàng sử dụng.

Lập hóa đơn tự động

Tùy thuộc vào hoạt động của bạn, tính năng quản lý hóa đơn giúp người sử dụng chuẩn bị và gửi hóa đơn tự động cho khách hàng. Đây là một luồng công việc cho phép bạn can thiệp, để xác nhận tính hợp lệ của hoá đơn nếu cần. Hóa đơn sẽ được gửi bằng email và có sẵn dưới dạng PDF với chỉ một cú nhấp chuột. Khách hàng có quyền truy cập vào một mạng  riêng, để họ truy cập vào danh sách tất cả hóa đơn, thanh toán của họ, hoặc thậm chí những hợp đồng  nếu bạn sử dụng module này. Công đoạn này giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Khách hàng của bạn trở nên chủ động và sẽ không làm phiền các đồng nghiệp của bạn về việc gửi lại bản sao các tài liệu liên quan.

Giải pháp của một hệ thống thông tin tập trung

Tất cả các dữ liệu bán hàng được thu thập trong một công cụ đơn giản và được chia sẻ bởi tất cả các phòng ban có liên quan Sales, Marketing, Finance, General Management. Tất cả mọi người đều làm việc theo thời gian thực, chia sẻ tài liệu dễ dàng và tự do truy cập vào tất cả các báo cáo tổng hợp theo từng giai đoạn, phân theo khu vực, từng bộ phận, theo sản phẩm, nhóm bán hàng.

Tối ưu hóa truyền thông dữ liệu tài chính 

Việc truyền tải thông tin tài chính đến phòng kế toán bây giờ vô cùng đơn giản và tự động. Tính năng lập hoá đơn của chúng tôi tối ưu hóa việc tạo tài liệu, xác minh và thời gian truyền tải: tác động trực tiếp đến hiệu suất của các nhóm nhân viên. Với AtemisCloud, bạn có cơ hội sở hữu một giải pháp hoàn chỉnh, phù hợp với nhu cầu của bạn và luôn mang lại cho bạn nhiều giá trị gia tăng.

Tìm hiểu thêm về những tính năng tiện ích của chúng tôi TẠI ĐÂY

Xem thêm bài viết về Quản lý hàng tồn kho