The Bright Business Suite

AtemisCloud features, insights and business strategies.

Quản lý hàng tồn kho

AtemisCloud tối ưu hóa quy trình mua và bán cho cửa hàng của bạn.

Việc quản lý mua và bán cổ phiếu thông qua một giải pháp online cho phép kiểm soát toàn bộ quy trình xuất – nhập kho của doanh nghiệp bạn. Với AtemisCloud, đa dạng hóa tất cả các dữ liệu và lưu thông hàng hóa theo quy luật tự nhiên từ cửa hàng của bạn, từ đơn đặt hàng đến bán hàng, từ nhà phân phối đến người tiêu dùng.

Dự đoán nhu cầu của khách hàng

Với AtemisCloud, bạn có thể phân tích chính xác doanh thu mỗi ngày tại mỗi cửa hàng cho mỗi sản phẩm... Xác định số lượng khách hàng trên mỗi điểm bán hàng và thời gian bán hàng tốt nhất. Sự kết hợp với thông tin này làm cho bạn có thể cải thiện nguồn cung cấp và quản lý tốt hơn dự báo doanh số và đơn đặt hàng ngay từ thời điểm ban đầu. Nói tóm lại, dịch vụ này làm thỏa mãn sự mong đợi của khách hàng và làm tránh sự thiếu hụt hoặc tồn kho.

Tối ưu hóa quá trình thu mua

AtemisCloud giải quyết các vấn đề trong quá trình thu mua hàng hóa của các nhà cung cấp. Kiểm soát chính xác lượng hàng tồn kho, xác định chính sách mua dài hạn và tối ưu hóa sự xuất – nhập kho và chi phí đặt hàng của bạn. Chiến lược này thúc đẩy đàm phán với các nhà cung cấp, nâng cao chất lượng và cho phép công ty cũng bạn tiến xa hơn trong tương lại.

Tổ chức và giám sát vận chuyển hàng hóa

AtemisCloud tổ chức việc vận chuyển các mặt hàng được đặt hàng từ các nhà cung cấp dịch vụ. Giải pháp cho phép bạn theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa đến các điểm bán hàng. Sau đó, các danh mục nhập kho được hiển thị lên ứng dụng và nó sẽ tự động dự báo kết quả bán hàng của cửa hàng. Chia sẻ thông tin lên Cloud sẽ tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và thoải mái với những người tham gia vào ứng dụng này.

Đánh giá và sự tiến triển liên tục về hàng tồn kho của bạn

Các địa điểm khác khác nhau của các cửa hàng của bạn dẫn đến việc bán các sản phẩm khác nhau. Ứng dụng tính toán xu hướng bán hàng, cho phép bạn mua và phân phối sản phẩm tốt hơn. Nếu khách hàng có một yêu cầu cụ thể, thì hệ thống quản lý hàng tồn kho cho phép bạn kiểm tra những mặt hàng còn tại các điểm bán hàng cụ thể, để đáp ứng kịp thời.

AtemisCloud phù hợp với các dự đoán trong thời gian thực tế. Kết nối với mô-đun CRM cho phép bạn biết được ý định mua hàng của khách hàng trung thành cho từng thời điểm mua bán. Ứng dụng giúp bạn quản lý việc mua hàng của mình trong tương lai dễ dàng hơn và theo đúng chu kỳ. Bạn kiểm soát được các chuỗi giá trị , từ việc mua hàng đến việc dự báo doanh số bán hàng.

Việc kinh doanh của doanh nghiệp sẽ phát triển thuận lợi hơn, có một tầm nhìn xa hơn trong tương lai, AtemisCloud sẽ luôn đồng hành cùng với bạn!

Tìm hiểu thêm về Module Bất động sản