The Bright Business Suite

AtemisCloud features, insights and business strategies.


The 3 assets about AI for a successful Marketing Strategy

The advantages of artificial intelligence, if well exploited, can clearly make a difference in your marketing campaigns by proposing precise, personalized and fully automated solutions for an understanding and a careful follow-up of the ridership process. [More]

CRM là gì? Thị trường CRM tại Việt Nam

Với nguồn số liệu đáng tin cậy, trong 10% các doanh nghiệp Việt Nam đang sử dụng CRM thì phần mềm được phát triển và có danh tiếng tại nước ngoài vẫn luôn lấy niềm tin của khách hàng tại thị trường nước ta một cách dễ dàng hơn. Đơn cử như Atemis Cloud, với chi nhánh trên 60 quốc gia toàn Thế giới cộng thêm 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, công ty đã làm hài lòng trên 1200 công ty lớn nhỏ trên toàn Thế giới. [More]