The Bright Business Suite

AtemisCloud features, insights and business strategies.


Tối ưu hóa toàn diện để trở thành nhà lãnh đạo!

Tối ưu hóa toàn diện để trở thành nhà lãnh đạo!Một khi các đối tượng mục tiêu được xác định, sẽ phát hành những phiếu mua hàng khuyến mãi cho các sản phẩm có lượng tiêu thụ chậm, lựa chọn địa điểm và thời gian thích hợp để có hiệu qủa tuyệt đối. Nhờ vậy, doanh nghiệp của bạn vừa hạn chế tồn đọng hàng hóa vừa tăng thêm nhu cầu cho khách hàng. Chiến lược này tối ưu hóa hệ thống quản lý hàng tồn kho và tạo mối quan hệ khách hàng. [More]

6 Business Clouds in AtemisCloud - 1 - CRM

Back in the mid 1998, Benoit Barrier desired to democratize the business management software. Thanks to the emergence of Internet, he foresees that SME could use 100% web based CRM / ERP usually dedicated to corporations. With much cheaper costs and quicker integration. With a first engineering team, Atemis launched an online business management solution in Europe. All companies can operate smoothly from anywhere, at any time and connect all their departments. The application has grown up speedy and fully thanks to the customer’s requests. Until now, AtemisCloud has 6 main branches, 54 modules, available in 12 languages and is always improving. [More]