The Bright Business Suite

AtemisCloud features, insights and business strategies.


Thay đổi thế giới và sử dụng các ứng dụng SaaS trong đợt bùng phát Coronavirus

Corona Homework Nếu sự bùng phát của virus corona có tác động tiêu cực đến nền kinh tế quốc tế, nhưng nó có thể thay đổi mạnh mẽ cách chúng ta làm việc và mang lại tác động tích cực cho thế giới. Thay vì để nó là một điểm yếu, chúng ta có thể biến nó thành một điểm mạnh. Quá nhiều sự tập trung, căng thẳng, sợ hãi, áp lực của con người tạo ra những đau khổ, trầm cảm cho thế giới. Mẹ thiên nhiên chắc chắn không hài lòng về tình trạng văn minh hiện tại của chúng ta. Đã đến lúc để thay đổi. Virus này dù được tạo ra bởi thiên nhiên hay con người, nó cũng là một rào cản công nghệ sinh học có thể phá vỡ nền kinh tế thế giới và quan niệm làm việc của chúng ta. Với phạm vi phủ sóng internet trên toàn thế giới và sự sẵn có của các ứng dụng SaaS quản lý kinh doanh, đã đến lúc các giám đốc của các công ty cho phép nhân viên của họ được kết nối và làm việc tại nhà. Đã đến lúc sinh viên và nhân viên học tập và làm việc từ xa, để tăng thêm sự hạnh phúc, có được năng lượng tích cực và tăng mức độ nhận thức của họ. Đã đến lúc thay đổi thế giới. [More]

Change the world and use SaaS apps during the Coronavirus outbreak

Change the world and use SaaS applications during the Coronavirus outbreak

If the Coronavirus outbreak will have a negative impact on the international economy, it could drastically change the way we work, and bring a positive impact to the world. Instead of a weakness, we can transmute it to a strength. Too many human concentrations, stresses, fears, pressures create sufferings, depression to the world. Mother Nature is surely not happy about our current civilization state. Time to change. This virus, created either by Nature or by Humans, is a biotechnological barrier which can disrupt the business world and the way we conceive work. With the worldwide internet coverage and the availability of business management SaaS applications, it’s time for companies’ directors to allow their employees to be connected and work from home. It is time for students and employees to study and work remotely, to boost their happiness, get positive energy and increase their level of consciousness. It’s time to change the world. [More]

7 benefits of the business suite for your fitness center

AtemisCloud fitness and sport centers solution You probably know how the journey to acquire and retain the customer goes: a suspect got to know about you through social media, marketing campaign, or just heard about you from someone else. Then they will have a free trial at your gym, ask for consulting and book a package. Finally, they always expect the best customer care and service from you. Only by meeting their needs you will be able to retain them. The process is applied for fitness centers and service providers competing hardly with each others. The solution is having a good organization, digital processes to attract and retain better customers. [More]

10 benefits to get an event management solution in the Cloud

Event Management solution To manage your events and the hostesses who will participate in them, numerous companies still use excel or paper forms. They manually created events with all the data and registered attendees with it. Now, it’s 1 week before the event and they want to send the reminder/confirmation email to those hostesses and invitees. They need to rewrite an email from a template, then gather all the emails addresses, send the messages and waiting for the hostess’s / invitees’ confirmation. This process keeps on repeating mechanically for every event they have to manage.From the moment you start publicizing it, to the registration process, your communication, the event content, the delivery, the afterward management all the contacts should follow a clear process including all stake holders. That’s where a software specialist comes in. Spare time, spare money and have fun. [More]

Phương pháp để email vượt qua được bộ lọc thư rác

Improve your email delivery Tiếp thị qua email là một phương thức rất hiệu quả 93% các nhà tiếp thị B2B dựa vào email để gửi nội dung tiếp thị và 59% phát biểu rằng tiếp thị qua email mang lại cho họ ROI lớn nhất. Những gì đã thay đổi trong những năm qua là cách các bộ lọc email phân tích và từ chối thư đến.Bạn đã từng cẩn thận tinh chỉnh chiến dịch gửi email của mình để cuối cùng lại hạ cánh trong các mục thư rác hết lần này đến lần khác chưa? Nếu vậy, vấn đề rất có thể nằm ở tin nhắn, hoặc chiến lược gửi email của bạn. Mục tiêu của việc tạo một thông điệp hoặc gửi thư hàng loạt là để tăng phạm vi tiếp cận của bạn. [More]

Tại sao các doanh nghiệp bán lẻ thật sự cần một chương trình ưu đãi ngay bây giờ?

CRM for Loyalty

Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt và các doanh nghiệp bán lẻ trở nên khó khăn hơn trong việc thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm hay dịch vụ của mình. Nếu bạn thực sự nghiêm túc trong việc giành lấy khách hàng mới và bạn muốn đánh bại đối thủ của mình, bạn nên nhận ra rằng đã đến lúc cần phải đáp lại cộng đồng và những người đã không ngừng mua hàng hóa, dịch vụ của bạn. Hãy cho họ thấy sự trân trọng của bạn đối với lòng trung thành mà họ đã dành cho doanh nghiệp. [More]

AtemisCloud reaches 500 features available for all customers

Business Bricks Builders After 20 years of development, Atemis team revealed the 500th feature of the solution. From the first beginning, the aim of Atemis was to factorize its code, it's DNA, to be light. Before it's Business School, Ben, AtemisCloud founder, studied mathematics. He always applied the Euler's factorization method as a rule to his life and to the Atemis architecture. 3B: Business Bricks Builders. Each AtemisCloud feature is a brick, a cubic stone which can be assembled to others to build the unique wall or cathedral that the customer needs. [More]

The benefits of team engagement applications

The benefits of team engagement applications The success of a company depends on people. We used to say that a good project in the hands of a bad team brings bad results, a bad project in the hands of a good team will bring good results. Thus, after recruiting the dream team, your company needs to make sure that this team dreams. Dreaming means here to keep being satisfied, considered, engaged and happy. Through team engagement SaaS, you are now able to appraise the satisfaction of your teams, like you can do it for your customers. After the CRM (Customer Relationship Management), your company can evolve with an ERM (Employees Relationship Management). Outside of the legacy HR solutions managing the HR quantitative data, the team engagement is here to gather the qualitative data. It can act as an "Employees Happiness Score" that you capture regularly, control and improve. [More]

The benefits of Cloud HR solution

HR Cloud solution Human Resource (HR) management has moved on from traditional pen-and-paper systems to cloud based software solutions that make the HR management process seamless. An online solution provides more reliable and strategic methods that enable organizations to further enhance their work processes and harmonize their business management. The ground reality is that organizations that are making use of cloud HR technologies are quickly gaining increased productivity. In addition, they are also gaining cost advantages over organizations still using manual processes and outdated technology. A cloud solution contributes towards creating a 360° view of the entire workforce for all organizations even those which are spread across different locations. Cloud applications allow minimal cost of operations and ownership and are free from regular software upgrades. [More]

Những lợi ích của Phương Pháp Quản Lý Nhân Sự sử dụng điện toán Đám Mây

HR management solution Quản lý nhân sự (HR) đã chuyển mình từ sử dụng giấy trắng mực đen sang sử dụng các phương pháp chạy trên nền điện toán đám mây, điều đó đã làm quá trình quản lý trở nên liền mạch. Một phương pháp online sẽ cung cấp những phương thức đáng tin cậy và mang tính chiến lược hơn giúp doanh nghiệp của bạn tối ưu hóa được quá trình làm việc và khiến chúng trở nên hài hòa với nhau cũng như với toàn bộ hệ thống quản lý doanh nghiệp. Sự thật thực tế đó là một doanh nghiệp đang sử dụng hệ thống HR đám mây sẽ nhanh chóng tăng năng suất hoạt động. Hơn thế nữa, họ còn giảm được chi phí so với các doanh nghiệp vẫn đang sử dụng những phương pháp thủ công và lạc hậu. Một phương pháp đám mây cung cấp một cái nhin 360° về toàn bộ nguồn nhân lực của tất cả các doanh nghiệp cho dù họ có nằm ở nhiều khu vực hay nhiều nước khác nhau. Ứng dụng đám mây cho phép giảm thiểu chi phí hoạt động của chủ doanh nghiệp và dễ dàng để có thể nâng cấp. [More]